Rýchlo, zdravo a chutne / LRfit

Kontakt

LRfit s.r.o.
Plávková 283/1
040 11 Košice
IČO: 51318725
DIČ: 2120671883
IČ DPH: SK2120671883

zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 43143/V
E-mail: info@rychlozdravoachutne.sk
 

Odbor výkonu dozoru :
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna 3
P.O. BOX A-35
040 65  Košice 1
tel. č.: 055/622 07 81
fax č.: 055/622 45 47
Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie   
P.O. BOX 29
Prievozská 32
827 99  Bratislava 
tel. č.: 02/58 27 21 23, 02/58 27 21 41